Syndens tårn på Vejerslev Kirke

De sidste år min fars onkel Marius Duelund i Vejerslev levede, var han og hans kone på plejehjem i Bjerringbro. Jeg var på besøg et par gange for at snakke gamle dage. De købte den gamle skole i Vejerslev i 1912 og oprettede et tømmerværksted. Han fortalte, at man kaldte kirketårnet for Syndens Tårn. Biskoppen var engang på vej fra Århus til Viborg og kom forbi Vejerslev, hvor kirken ikke havde noget tårn og det så noget fattigt ud.

Da det var kommet biskoppen for øre, at greven havde fået barn med en tjenestepige og ikke ville vedgå det, bad biskoppen greven om at få sat et tårn på Vejerslev Kirke, ellers ville han sørge for hans ry og røgte.

Man nedrev i 1874-75 våbenhuset i Vejerslev og byggede det tårn, som nu er der, og som er et af de karakteristiske tårne for kirkerne under Frijsenborg.

Forfattet af Gerda H. Kristiansen, Kongensbrovej 9, Aidt, 8881 Thorsø

Vejerslev Kirke ca. 1840